www by :tt:
   
 
  : ehitus: vajalikud dokumendid :
.......................................................................................

Millised dokumendid on vajalikult MAJAKAUBAST maja tellimiseks?

1. Krundi omandit tõendav dokument:

Kinnistusraamatu väljavõte, notariaalne ostu-müügileping.

2. Võrguvaldajate tehnilised tingimused:

* Vesi ja kanalisatsioon

Krundi ostmisel tehke kindlaks, milline juriidiline või füüsiline isik pakub antud piirkonnas tarbevee- ja kanalisatsioonimüügi teenust. Tallinna piirkonnas on selleks üldjuhul AS Tallinna Vesi (info tel 6262200). Sellisel juhul tuleb Teil esitada AS-le Tallinna Vesi tehniliste tingimuste taotlus. AS Tallinna Vesi väljastab tehnilised tingimused posti teel ning väljastamine on tasuline. Muudel juhtudel annavad vastavat teavet võrguvaldajad.

* Elekter

Elektri tehnilised tingimused väljastab Eesti Energia. Taotlus tehniliste tingimuste saamiseks tuleb esitada Eesti Energia klienditeenindusele (info tel 1545).

* Side

Side ehk telefoni, kaabel TV ja interneti võrguvaldajaks on üldjuhul Elion Ettevõtted AS, kuid võib olla ka muu ettevõte. Krundi omandamisel hankige müüjalt teavet sidevõrkude ja võimalike teenusepakkujate osas. Tehnilised tingimused väljastab antud piirkonnas sideteenust pakkuv ettevõte. Sideteenuse tehnilised tingimused ei ole kohustuslikud ehitusloa saamiseks, kuid ennetavad ehituse käigus tekkivaid küsimusi.

* Gaas

Tehnilised tingimused väljastab Eesti Gaas.

3. Projekteerimistingimused:

Väljastab kohalik omavalitsus.

Teatud omavalitsused ei nõua ehitusloa väljastamisel projekteerimistingimusi, kui on värskelt kehtestatud detailplaneering. Alati on soovitav küsida linnaosa või valla arhitektilt konkreetse krundi tingimuste kohta järele.

    :tt:  
© copyright 2003-2007